In 2019 abonnementstarief Wmo

Senioren, die aan de sukkel raken, krijgen te maken met een opeenstapeling van zorgkosten. Zij betalen niet alleen een eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of langdurige zorg (Wlz), maar moeten vaak bijbetalen voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, vervoer naar het ziekenhuis, enzovoort. Deze stapeling van kosten kan oplopen tot honderden euro’s per maand. De compensatieregelingen hiervoor zijn in de crisisjaren wegbezuinigd. De minister van Volksgezondheid heeft nu een wet in voorbereiding betreffende een ´abonnementstarief´ in de Wmo. Deze zou op 1 januari 2019 van kracht moeten worden, maar daarvoor moet de wet worden gewijzigd. Dus de volledige invoering kan pas begin 2020 plaatsvinden. Op 1 januari 2019 wordt de eerste stap gezet. Dan gaat het tarief van € 17,50 gelden voor maatwerkvoorzieningen. Dit kan door een wijziging van het uitvoeringsbesluit, dat afgelopen week is gepubliceerd, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel. Wat houdt dit abonnementstarief in? Met de invoering hiervan gaat u, als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, een vast tarief van € 17,50 per vier weken betalen. Dit is ongeacht uw inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Dit abonnementstarief moet bureaucratie en administratieve rompslomp voorkomen en leidt daardoor tot een soepeler afhandeling met minder fouten. Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogens-inkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd tot vier procent van het vermogen. Kanttekeningen Maatwerkvoorzieningen (voor mensen die specifieke, op hen gerichte hulp nodig hebben) vallen onder het abonnement. Voor een algemene voorzieningen (die zijn voor iedereen beschikbaar, zoals een maaltijdservice) moet u wel extra betalen. Zoals aangegeven moet dit nog een jaar wachten voor het ook onder het maximumtarief valt. Het abonnementstarief mag, wat KBO-PCOB betreft, niet leiden tot een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen. Mogelijk doen gemeenten dit om het nieuwe systeem te omzeilen. Dat kan worden voorkomen als vastgelegd wordt dat begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het abonnementstarief vallen.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws archief, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.