Niet somberen over ouderdom

In zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Centrale van Ouderenverenigingen heeft voorzitter Henk Raedts de vergrijzing van de samenleving als een ‘lucratief iets’ gekenmerkt. Ouderen werken door of doen vrijwilligerswerk, hebben vaak geld om te besteden, houden de economie draaiende. “We moeten ophouden om te somberen over de vergrijzing en stoppen met het zien van de ouderdom als een kostenpost. De vergrijzing biedt juist de kans om met elkaar een samenleving te vormen waarin we blijvende aandacht hebben voor elkaar”, aldus de voorzitter.

Ouderenwijken
Een punt van zorg is het streven om senioren langer thuis te laten wonen. Er zijn te weinig huizen die aansluiten bij de behoefte van de vergrijzende bevolking. De gemeente zal hier bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen veel meer aandacht aan moeten besteden en moet echt zorgen dat er bouwgebieden beschikbaar komen voor woningen die specifiek bestemd zijn voor ouderen.
“Deze wijkjes moeten een thuis bieden aan mensen op leeftijd die zelfstandig willen wonen, maar wel op zoek zijn naar binding met hun buren en naar ondersteuning als die nodig is”, zo hield Raedts het gemeentebestuur voor. De Centrale wil hier graag en snel over meepraten.

Dementievriendelijk
Tenslotte haalde Raedts ook de groeiende groep ouderen met dementie aan.
De Centrale heeft zich aangesloten bij de werkgroep Venray Dementievriendelijk, om mee te helpen aan het bewustzijn van de samenleving dat deze mensen erbij horen. “De gemeente en bestuurders van organisaties werken goed mee”, aldus Raedts.
Genoemde werkgroep streeft ernaar om komende zomer een beleidsplan te presenteren met op te pakken projecten. Dit plan moet gebaseerd zijn op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en moet concrete doelen en acties bevatten.

Burgemeester Hans Gilissen haakte hierop in. Venray heeft een traditie in het steunen van kwetsbare mensen. “Venray heeft hierin een naam hoog te houden.” Verder riep Gilissen de ouderen op om mee na te denken over de toekomst “Denk en doe mee. Wat wordt uw rol?“ zo verwees hij naar de gemeentelijke campagne om actief mee te praten over de toekomst.

Raedts begon zijn toespraak met dank te brengen aan de honderden vrijwilligers die doende zijn om voor de Venrayse senioren zaken in goede banen te leiden: mensen die de eetpunten bemannen, ouderenadviseurs, bestuursleden van afdelingen, redactieleden van De Schakel en veel anderen.

Dit bericht is geplaatst in Uit De Schakel. Bookmark de permalink.