Problemen met rijbewijsverlenging

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft grote problemen bij de afhandeling van aanvragen voor verlenging van het rijbewijs. In de kranten en op televisie is hier al ruim aandacht aan besteed. Het CBR wijt deze problemen aan de stijging van het aantal ingediende gezondheidsverklaringen. De organisatie werkt aan een nieuw verwerkingssysteem.
Vooral als er medische verklaringen noodzakelijk zijn op grond van eerdere medische problemen of op grond van de leeftijd van de aanvrager (75 jaar of ouder) kan de vertraging zo groot zijn, dat men niet beschikt over een geldig rijbewijs als het oude rijbewijs is verlopen. Dat kan zeer bezwaarlijk zijn als men van de auto afhankelijk is. Er zijn zelfs gevallen bekend van vrachtwagenchauffeurs, die hun werk niet kunnen uitvoeren, omdat hun nieuwe rijbewijs niet op tijd is afgegeven.
Venray Informatie bij de gemeente Venray leert het volgende: Normaal krijgt men vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een bericht. In het verleden kon men dan naar het gemeentehuis gaan voor het kopen van een zogenaamde eigen verklaring. Deze eigen verklaring heet tegenwoordig gezondheidsverklaring. Na invullen van deze verklaring stuurt u deze naar het CBR. In een aantal gevallen krijgt u dan hiervan een brief met een oproep voor een medische keuring. De kosten van de keuring worden niet door de ziektekostenverzekeraars in het basispakket vergoed, zij komen dus voor eigen rekening. Een aanvullende dekking kan deze kosten wel vergoeden, maar vraag u wel af of de kosten hiervan opwegen tegen het nut dat u ervan heeft. Pas met deze oproep kan men een afspraak maken bij een arts voor de gevraagde keuring. Het CBR handelt na ontvangst van het keuringsrapport de verdere procedure af. Na bericht hierover kan men het rijbewijs tegen betaling van leges bij de gemeente afhalen. De gemeente zelf kan geen rol spelen bij versnelling van de procedure. Wel is het advies van de gemeente om, gezien de achterstand bij CBR, niet het bericht van verlenging van het rijbewijs af te wachten, maar al eerder de gezondheidsverklaring bij de gemeente te kopen en deze, na invulling, aan het CBR in te zenden. Dat kan zonder afspraak. Ook een derde persoon kan dit voor u regelen. Als een keuring noodzakelijk is, bijvoorbeeld op grond van leeftijd, blijft de gezondheidsverklaring voor inzending aan het CBR een jaar geldig.
Politie Als u niet beschikt over een geldig rijbewijs, zal de politie bij controle verbaliserend optreden. Het is dan mogelijk om bezwaar tegen een bekeuring aan te tekenen. Als u echter betrokken raakt bij een aanrijding met letsel, zal het ontbreken van een geldig rijbewijs een extra probleem opleveren.

De politie adviseert dan ook: niet rijden zonder geldig rijbewijs, dus te wachten tot uw nieuwe rijbewijs is afgegeven.
Verzekeraar De verzekeraar van de auto zal in het algemeen eisen, dat een bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt, op straffe van verlies van verzekeringsdekking. Echter in veel polissen is een bepaling opgenomen, dat men ook een voertuig mag besturen als het rijbewijs niet langer dan een jaar is verlopen, omdat normale verlenging nog niet heeft plaatsgevonden. Vraag echter altijd na bij uw verzekeraar, hoe het met uw polis is gesteld.
Al met al is het advies: vraag verlenging tijdig aan, wacht niet op bericht van verlenging en bestuur geen auto zonder geldig rijbewijs. Vreemd is echter dat de gemeente vasthoudt aan de termijn van vier maanden om u te waarschuwen. Bij een dergelijke achterstand in afhandeling zou u ook eerder hierop attent gemaakt kunnen worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws archief, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.