Veranderingen bij de Dag van de Ouderen

Zoals altijd zal de dag beginnen met een plechtige hoogmis in de Grote Kerk van Venray. Hoe laat deze mis begint is nog niet bekend. Normaal begon deze om 13.30 uur en was de aanvang in de schouwburg gepland om 15.25 uur. De commissie Dag van de Ouderen heeft aan alle afdelingen de vraag voorgelegd wat ze vinden van een aanvangstijd voor de kerkdienst van 11.00 uur ’s morgens. Het schouwburgprogramma kan dan om 13.30 uur van start gaan. Daardoor ontstaat aan het einde meer ruimte voor de ouderen om nog even gezellig na te praten. Tot nu toe kwam dit in de knel, omdat het programma wel eens uitliep. De bezoekers wilden dan vaak meteen naar huis voor het avondeten of vanwege andere verplichtingen. De commissie wil de senioren in de tijd tussen de kerkdienst en het schouwburgprogramma opvangen in de foyer met een kop koffie of thee en twee broodjes in plaats van een gebakje. Bij het ter perse gaan van deze Schakel was het antwoord van de afdelingen op dit voorstel nog niet binnen.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen bij de Dag van de Ouderen

Medicijnbesparing goed idee, maar wat nu?

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Medicijnbesparing goed idee, maar wat nu?

Nog veel onveilige sleutelkastjes

In het laatste half jaar is in Limburg bij veel ouderen meermalen ingebroken. Een paar keer werden de bewoners overvallen, vastgebonden en verwond. De inbrekers kwamen gemakkelijk aan de sleutel van het huis, via niet veilige sleutelkastjes. Thuiswonende ouderen, die zorghulp krijgen of waar verplegers aan huis moeten komen, moeten zelf ervoor zorgen dat de hulpverleners binnen kunnen. Als de oudere niet in staat is zelf de deur te openen, is een sleutelkastje bij de voordeur de oplossing. Inbrekers weten dit. De goedkopere kastjes zijn zó open te breken. Er zijn duurdere kluisjes in de handel, maar zelfs die bieden niet altijd voldoende bescherming. Voor veel ouderen met een smalle beurs zijn die onbetaalbaar.
Ongeveer 150.000 mensen in Nederland hebben een goedkoop sleutelkastje van enkele tientjes bij de voordeur. Zorgaanbieders vinden het een zaak van de cliënten. “Dit is een probleem dat doorlopend speelt”, zegt Nikit Rempkens van De Zorggroep. “Bewoners moeten ervoor zorgen dat onze medewerkers de woning in kunnen in geval van nood. In die zin zijn de systemen onmisbaar. Want niemand wil terug naar de tijd dat zorgmedewerkers met grote sleutelbossen rondliepen.” Er zijn maar enkele echt veilige systemen. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Rempkens raadt ook aan een vakman in te huren voor het ophangen ervan. “Als het niet deugdelijk wordt opgehangen, wordt het zo van de muur gerukt”.
Keurmerken Een SKG gecertificeerd sleutelkluisje is inbraakwerend en voldoet ook aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, zegt de politie. Maar dat klopt niet helemaal, zo laat SKG weten. SKG staat voor stichting kwaliteit gevelbouw, een onafhankelijk instituut die waakt over de kwaliteit en inbraakwerendheid van hang- en sluitwerk. Een kastje met SKG-certificaat en twee sterren is maar drie minuten (vaak is dat al te lang voor een inbreker) bestand tegen simpel geweld, maar niet tegen het kerntrekken, waar veel inbrekers zich van bedienen. Dan wordt de cilinder uit het slot getrokken. Een kastje met drie SKG-sterren kan bijna vijf minuten stand houden en dan heeft een inbreker beduidend zwaarder gereedschap nodig. Kerntrekken is dan niet mogelijk. Bovendien is het raadzaam ook veiligheidsbeslag aan te laten brengen, anders heeft het weinig zin, aldus de politie in haar Politie Keurmerk Veilig Wonen. (PKVW)
Innovatie De laatste jaren komen allerlei innovatieve oplossingen op de markt, zoals elektronische sloten die werken met een smartphone-app. Toch worden ze nog maar mondjesmaat toegepast vanwege het prijsverschil: Een simpel sleutelkastje kost enkele tientjes, een elektronisch slot enkele honderden euro’s. Een elektronisch slot met app heeft daarbij vaak ook nog maandelijkse beheerkosten. Die komen ook nog eens voor rekening van de zorgbehoevende. Niet iedereen kan of wil dat uitgeven. En niet alle ouderen kunnen omgaan met een smartphone of app. Maar er is meer: er zijn systemen, waarbij het slot in uw voordeur wordt vervangen door een slot met code(sleutel). Er is zelfs een ledenvereniging Sleutelkluisjes, via welke u als lid met korting kunt inkopen en advies kunt krijgen. Als leek wordt u via internet doodgegooid met kluizen, veiligheidssloten enzovoort. Bij het kiezen moet u altijd kijken naar de veiligheidskeurmerken SKG en PKVW.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Nog veel onveilige sleutelkastjes

Gymnastiek voor senioren

Bewegen is goed voor een mens. Het versterkt de spieren en het houdt de hersenen in goede conditie. Dat geldt zeker voor senioren. Maar het lukt niet iedere oudere om aan activiteiten deel te nemen. Dat kan gewoon door ouderdom en daarmee gepaard gaande gebreken. Het kan ook door een gebrek aan motivatie of uit gemakzucht. Iemand die nooit gesport heeft, is moeilijk aan te sporen ermee te beginnen. Onder de noemer ‘Venray Beweegt’ proberen sportcoaches zoveel mogelijk ouderen tot lichaamsbeweging aan te zetten. Wandelen en fietsen zijn bekende voorbeelden van hoe senioren zich in conditie houden. Een jaar of acht geleden stopte de gemeente Venray met het subsidiëren van welzijnsstichting Synthese voor wat haar bemoeienissen met het ‘meer bewegen voor ouderen’ betreft. Dat werd daarna ondergebracht bij het Danscollectief Venray (dansgroepen) en gymnastiekvereniging St. Christoffel.
Geen sportschool Eric van Broekhoven van de gymnastiekvereniging St. Christoffel vertelt wat de vereniging voor ouderen kan betekenen. Op een aantal plaatsen binnen de gemeente, ook in diverse kerkdorpen, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan groepen waar eenmaal per week allerlei bewegingsoefeningen worden uitgevoerd. Het is zeker geen sportschool, waar prestaties worden geëist. Alle oefeningen zijn afgestemd op wat de deelnemers aankunnen. Na afloop is er altijd gezamenlijk thee- of koffiedrinken, want het sociale aspect is zeker zo belangrijk. Soms worden ook andere activiteiten georganiseerd, afhankelijk van de wens van de groep. Er zijn groepen voor alleen dames, maar ook zijn er gemengde groepen. Op dit ogenblik telt
St. Christoffel zo’n 200 deelnemers. Dit aantal mag en kan zeker groeien. De vereniging streeft naar een groepsgrootte van dertien tot vijftien personen. Omdat het aantal gymnasten door ziekte, overlijden of om een andere reden krimpt, zijn al een paar keer groepen samengevoegd.
Alleenstaanden Een goede gedachte om meer deelnemers te krijgen, is het idee om alleenstaanden met weinig sociale contacten eens mee te nemen voor kennismaking. Om de kosten hoeft men het niet te laten, de eerste vier weken zijn gratis. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemers vergroten hun kring van sociale contacten en zij werken aan een gezonder leven. Via de website www.christoffelvenray.nl zijn de adressen, waar de activiteiten plaatsvinden, te achterhalen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar eric.vanbroekhoven@home.nl

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Gymnastiek voor senioren

Vinden van bestuursleden wordt steeds moeilijker

Noodkreet Wanssum Eind april heeft het bestuur van KBO Wanssum een noodoproep geplaatst in het dorpsblad ‘Wanssums Nieuws’. De afdeling is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester, maar er meldt zich niemand voor deze functies. In feite is ook de functie van vicevoorzitter vacant, maar deze persoon heeft besloten nog maar even aan te blijven. Secretaresse Lillian Lucassen vindt de situatie uiterst zorgelijk. ”Op die noodoproep kwam geen enkele reactie. We hebben gezocht, heel veel mensen benaderd, maar niemand is bereid een bestuursfunctie op zich te nemen”, zegt ze. En dat terwijl KBO Wanssum op zich genoeg leden heeft en ook diverse activiteiten ontplooit met veel deelnemers. “De vereniging dan maar opheffen? Nee, daar voelen we nog niets voor. Het is een belangrijke vereniging voor de ouderen van Wanssum.” De ouderenafdeling telt nu nog maar vijf bestuursleden, plus dan de waarnemend voorzitter.

Niet passend Het vinden van bestuursleden is overigens bij veel clubs een probleem. Maar bij ouderenverenigingen speelt het extra. De jonge ouderen (55 tot 65) werken nog en willen hun baan niet combineren met vrijwilligerswerk. De mensen die net met pensioen zijn (65 tot 75 jaar), willen even rust en passen vaak nog op de kleinste kleinkinderen. “Mensen zeggen vaak ‘we zijn net gestopt met werken, zijn nog mobiel en hebben een auto, kunnen nog alles, nu willen we eerst genieten’ ”, aldus voorzitter Piet Vogelsangs van ‘Ons Genot’ in Landweert. En de 75-plussers vinden zich te oud worden voor een bestuursfunctie. “Ik ben zelf ook nog aan het werk”, zegt de 57-jarige Lillian. Toch heeft ze vorig jaar besloten mee de kar te trekken, om KBO Wanssum op de been te houden.

Bestuursfuncties In Leunen en Veulen zijn de voorzitters gestopt. Leunen heeft in vicevoorzitter Rien Theunissen iemand gevonden die voorlopig de kar trekt. Het bestuur is nu wel weer voltallig. Veulen heeft diverse mensen benaderd, maar niemand ambieert die voorzittersfunctie. Secretaris Gerrit Reintjes neemt de honneurs waar. Ouderenvereniging Ons Genoegen in de wijk Smakterheide kan maar geen secretaris vinden en Ons Genot en KBO Merselo geen zevende bestuurslid. KBO Blitterswijck heeft eind april een bestuurslid verloren en draait nu met zes man. Voorzitter Harrie Hofmans erkent dat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden. Hetzelfde zegt voorzitter Hay Achten van KBO Oirlo, waar vijf in plaats van zeven bestuursleden het werk doen. Volgens Achten kan het met vijf personen de taken goed aan, maar het zal een toer zijn het bestuur weer op zeven mensen te brengen. Voorzitter Wim Derikx van KBO Heide kent het probleem gelukkig niet. Na dit seizoen stopt secretaris Herman Janssen, maar er is al een opvolger gevonden, die hij nu al aan het inwerken is. Andere afdelingen hebben gelukkig nog geen probleem, AVOS in Venray evenmin.

Oplossing Wie kent een oplossing voor dit probleem, dat zoals gezegd veel verenigingen treft? Derikx weet er een: “Een bestuur moet goed kijken wie het wil benaderen en welke bestuurslid met die persoon gaat praten. Daar hangt veel vanaf.” Voorzitter Frits Vossen van seniorenvereniging AVOS (alle bestuursfuncties zijn bezet) beaamt dit. “Persoonlijke benadering van mensen werkt veel beter dan een algemene oproep.” Willy Berkers van Ons Genoegen: “Roeien met de riemen die je hebt, desnoods moeten we het aantal activiteiten terugbrengen.” Secretaris Ellie Jeucken van KBO Oostrum oppert het mogelijk te maken, om bestuursleden die dit willen, langer dan de statutair toegestane termijnen te handhaven. KBO Merselo heeft een ander idee: gewoon aangenaam programmeren, zodat meer mensen zin krijgen om lid te worden. Dan komen er vanzelf wel kandidaten voor het bestuur.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Vinden van bestuursleden wordt steeds moeilijker