Is de scoootmobiel wel veilig

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Is de scoootmobiel wel veilig

Het is weer fiets- en wandelweer

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Het is weer fiets- en wandelweer

Inbrekers onderschatten senioren

Berichten uit 2018 en 2019

  • Een inbreker dringt binnen in een huis van een 91-jarige vrouw. De vrouw helpt hem haar sieraden af te doen, laat hem verder alles pakken wat hij wil hebben, maar vraagt om haar alsjeblieft met rust te laten.

  • Twee woningovervallers dringen het huis binnen en sluiten de daar wonende broers van 73 en 87 op in hun slaapkamer. De daders gaan er met geld vandoor.

  • Een 82-jarige vrouw wordt door criminelen bewerkt met een taser (soort stroomstootwapen) en opgesloten in de meterkast. Ze wordt de volgende morgen bevrijd door twee vriendinnen die haar komen halen voor het volksdansen.

  • Een 99-jarige alleenwonende vrouw werd ’s middags overvallen. Dapper sommeerde ze de mannen op te hoepelen. Het duo ging, zonder buit. Het voorval heeft diepe indruk gemaakt op de vrouw. Ze is sindsdien angstig en slaapt slecht.

Geen respect
Bejaarden zijn vaak alleen en fysiek geen partij voor de voornamelijk jonge daders. De inbrekers gebruiken soms grof geweld, kennen geen enkel respect voor oudere mensen. Deze houding tegenover senioren was tot twintig jaar geleden haast ondenkbaar. Het hele land was destijds diep geschokt door de gruweldaden van de bende van Venlo.
Nu vindt gemiddeld één keer in de week in Nederland een dergelijke overval op senioren plaats. De kans dat de daders worden gepakt werd in 2012 door de minister van Justitie ingeschat op slechts dertig procent. In Limburg wordt relatief veel meer ingebroken dan elders, zo is onlangs bekendgemaakt.

Wat te doen
Wat kunt u als senior het beste doen in een dergelijke situatie? Het is gemakkelijk gezegd tegen ouderen: houd u in een dergelijke situatie gedeisd. Beter wat spullen kwijt dan mishandeld worden of erger. Vraag het aan personeel van een supermarkt of tankstation. Maar ouderen laten zich niet zomaar beroven, blijkt vaker uit berichten. Ze komen in verzet als iemand hun huis binnendringt en geld en goederen buitmaakt. Woningovervallers onderschatten de senioren. De onverlaten gaan er meestal vanuit dat ze op weinig weerstand zullen stuiten. Daarom nemen ze bijvoorbeeld zelden een vuurwapen mee.
Maar juist senioren blijken vaker tegenstand te bieden dan bijvoorbeeld winkeliers, die er op worden getraind om de overvallers niet tegen te werken.
“De bewoner beschermt huis en haard. Dan heeft de crimineel de keuze: vechten of weglopen”, stelt criminoloog Ben Rovers. Ouderen schreeuwen, werken niet mee of proberen zelfs in te grijpen als ze worden overvallen of een inbreker betrappen. De criminelen reageren vervolgens met geweld of ze gaan ervandoor, uit angst gegrepen te worden.

Geen buit
Bovendien overschatten ze de buit. Ze denken heel wat gewin te hebben en bij de alleenwonende oudjes een makkelijke en vooral grote winst te maken. Ze vermoeden oude sokken met contant geld te vinden. Als de opbrengst tegenvalt en de senior komt ook nog eens in verzet, dan gaat die crimineel door het lint.
Frustratie is volgens onderzoeker Van Wijk een reden om geweld te gebruiken. “Als de buit zwaar tegenvalt, proberen ze de bewoners met geweld te dwingen om meer af te geven. Of ze raken zo gefrustreerd, dat ze erop los gaan slaan. Het zijn meestal jongens met een zeer kort lontje.”
De buit van een gemiddelde woningoverval op een oudere bedraagt ‘slechts’ zo’n tweehonderd schamele euro’s, zo stelde zijn onderzoeksbureau vast.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Inbrekers onderschatten senioren

KBO-Korting Schouwburg Venray

Het bestuur van KBO Venray heeft gesprekken gevoerd met Schouwburg Venray over de mogelijkheid om bij voorstellingen korting te ontvangen. De afgesproken korting geldt voor alle KBO-leden in de gemeente Venray, dus ook voor de KBO-leden van de kerkdorpen. Op vertoon van de KBO-ledenpas kunnen ouderen van deze afdelingen één kaartje kopen op de eerste rang voor de gereduceerde prijs van € 12,50. Voor een tweede kaartje betaalt u wel de volle prijs. Ook is de afspraak gemaakt dat per voorstelling maximaal 25 kaarten voor dit tarief beschikbaar worden gesteld. De korting geldt voor de maanden maart, april en mei op onderstaande voorstellingen.
MUZIEK. Zaterdag 16 maart: The Adele Project. (normale prijs €22,50) MUZIEK. Vrijdag 22 maart: Cesar Zuiderwijk. (€19,-) TONEEL. Donderdag 11 april: Turks Fruit. (€29,50) MUZIEK. Vrijdag 26 april: The American Country Legends. (€22,50)
MUSICAL. Zondag 28 april: Op Hoop van Zegen. (€32,50) MUZIEK. Zondag 12 mei: Gé Reinders. (€25,-) MUSICAL. Dinsdag 21 mei: The Bridges of Madison County. (€35,-) MUZIEK. Zaterdag 25 mei: Pink Floyd Project. (€29,50)

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor KBO-Korting Schouwburg Venray

Problemen met rijbewijsverlenging

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft grote problemen bij de afhandeling van aanvragen voor verlenging van het rijbewijs. In de kranten en op televisie is hier al ruim aandacht aan besteed. Het CBR wijt deze problemen aan de stijging van het aantal ingediende gezondheidsverklaringen. De organisatie werkt aan een nieuw verwerkingssysteem.
Vooral als er medische verklaringen noodzakelijk zijn op grond van eerdere medische problemen of op grond van de leeftijd van de aanvrager (75 jaar of ouder) kan de vertraging zo groot zijn, dat men niet beschikt over een geldig rijbewijs als het oude rijbewijs is verlopen. Dat kan zeer bezwaarlijk zijn als men van de auto afhankelijk is. Er zijn zelfs gevallen bekend van vrachtwagenchauffeurs, die hun werk niet kunnen uitvoeren, omdat hun nieuwe rijbewijs niet op tijd is afgegeven.
Venray Informatie bij de gemeente Venray leert het volgende: Normaal krijgt men vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een bericht. In het verleden kon men dan naar het gemeentehuis gaan voor het kopen van een zogenaamde eigen verklaring. Deze eigen verklaring heet tegenwoordig gezondheidsverklaring. Na invullen van deze verklaring stuurt u deze naar het CBR. In een aantal gevallen krijgt u dan hiervan een brief met een oproep voor een medische keuring. De kosten van de keuring worden niet door de ziektekostenverzekeraars in het basispakket vergoed, zij komen dus voor eigen rekening. Een aanvullende dekking kan deze kosten wel vergoeden, maar vraag u wel af of de kosten hiervan opwegen tegen het nut dat u ervan heeft. Pas met deze oproep kan men een afspraak maken bij een arts voor de gevraagde keuring. Het CBR handelt na ontvangst van het keuringsrapport de verdere procedure af. Na bericht hierover kan men het rijbewijs tegen betaling van leges bij de gemeente afhalen. De gemeente zelf kan geen rol spelen bij versnelling van de procedure. Wel is het advies van de gemeente om, gezien de achterstand bij CBR, niet het bericht van verlenging van het rijbewijs af te wachten, maar al eerder de gezondheidsverklaring bij de gemeente te kopen en deze, na invulling, aan het CBR in te zenden. Dat kan zonder afspraak. Ook een derde persoon kan dit voor u regelen. Als een keuring noodzakelijk is, bijvoorbeeld op grond van leeftijd, blijft de gezondheidsverklaring voor inzending aan het CBR een jaar geldig.
Politie Als u niet beschikt over een geldig rijbewijs, zal de politie bij controle verbaliserend optreden. Het is dan mogelijk om bezwaar tegen een bekeuring aan te tekenen. Als u echter betrokken raakt bij een aanrijding met letsel, zal het ontbreken van een geldig rijbewijs een extra probleem opleveren.

De politie adviseert dan ook: niet rijden zonder geldig rijbewijs, dus te wachten tot uw nieuwe rijbewijs is afgegeven.
Verzekeraar De verzekeraar van de auto zal in het algemeen eisen, dat een bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt, op straffe van verlies van verzekeringsdekking. Echter in veel polissen is een bepaling opgenomen, dat men ook een voertuig mag besturen als het rijbewijs niet langer dan een jaar is verlopen, omdat normale verlenging nog niet heeft plaatsgevonden. Vraag echter altijd na bij uw verzekeraar, hoe het met uw polis is gesteld.
Al met al is het advies: vraag verlenging tijdig aan, wacht niet op bericht van verlenging en bestuur geen auto zonder geldig rijbewijs. Vreemd is echter dat de gemeente vasthoudt aan de termijn van vier maanden om u te waarschuwen. Bij een dergelijke achterstand in afhandeling zou u ook eerder hierop attent gemaakt kunnen worden.

Geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Problemen met rijbewijsverlenging