Venloop Seniorendag 2019

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Venloop Seniorendag 2019

Niet somberen over ouderdom

In zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Centrale van Ouderenverenigingen heeft voorzitter Henk Raedts de vergrijzing van de samenleving als een ‘lucratief iets’ gekenmerkt. Ouderen werken door of doen vrijwilligerswerk, hebben vaak geld om te besteden, houden de economie draaiende. “We moeten ophouden om te somberen over de vergrijzing en stoppen met het zien van de ouderdom als een kostenpost. De vergrijzing biedt juist de kans om met elkaar een samenleving te vormen waarin we blijvende aandacht hebben voor elkaar”, aldus de voorzitter.

Ouderenwijken
Een punt van zorg is het streven om senioren langer thuis te laten wonen. Er zijn te weinig huizen die aansluiten bij de behoefte van de vergrijzende bevolking. De gemeente zal hier bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen veel meer aandacht aan moeten besteden en moet echt zorgen dat er bouwgebieden beschikbaar komen voor woningen die specifiek bestemd zijn voor ouderen.
“Deze wijkjes moeten een thuis bieden aan mensen op leeftijd die zelfstandig willen wonen, maar wel op zoek zijn naar binding met hun buren en naar ondersteuning als die nodig is”, zo hield Raedts het gemeentebestuur voor. De Centrale wil hier graag en snel over meepraten.

Dementievriendelijk
Tenslotte haalde Raedts ook de groeiende groep ouderen met dementie aan.
De Centrale heeft zich aangesloten bij de werkgroep Venray Dementievriendelijk, om mee te helpen aan het bewustzijn van de samenleving dat deze mensen erbij horen. “De gemeente en bestuurders van organisaties werken goed mee”, aldus Raedts.
Genoemde werkgroep streeft ernaar om komende zomer een beleidsplan te presenteren met op te pakken projecten. Dit plan moet gebaseerd zijn op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en moet concrete doelen en acties bevatten.

Burgemeester Hans Gilissen haakte hierop in. Venray heeft een traditie in het steunen van kwetsbare mensen. “Venray heeft hierin een naam hoog te houden.” Verder riep Gilissen de ouderen op om mee na te denken over de toekomst “Denk en doe mee. Wat wordt uw rol?“ zo verwees hij naar de gemeentelijke campagne om actief mee te praten over de toekomst.

Raedts begon zijn toespraak met dank te brengen aan de honderden vrijwilligers die doende zijn om voor de Venrayse senioren zaken in goede banen te leiden: mensen die de eetpunten bemannen, ouderenadviseurs, bestuursleden van afdelingen, redactieleden van De Schakel en veel anderen.

Geplaatst in Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Niet somberen over ouderdom

KBO-sfeeravond met Wil Leinders

Op 6 februari vindt, al voor de dertiende maal op rij, de jaarlijkse sfeeravond van de KBO plaats. De organisator en spreekstalmeester hiervan is vanaf de eerste dag Wil Leinders.
Zelf bedacht Wil?
“Nee nee, Joke Rongen was de bedenkster van deze avond. Namens de activiteitencommissie van de KBO afdeling Venray vroeg zij mij destijds om voor KBO-leden een middag te organiseren als een soort opstapje naar de carnaval. Die middag vond plaats in ouderencentrum De Kemphaan en trok 125 bezoekers.”

Waarom niet in De Kemphaan gebleven?
“De middag sloeg zo aan, dat het volgende jaar driehonderd kaarten werden verkocht. Daarvoor is De Kemphaan echter te klein. Dus zijn we uitgeweken naar een andere locatie: dans- en partycentrum Anno ‘54. Het aantal bezoekers is hierna door de jaren heen constant gebleven en Anno ‘54 bleef de thuishaven. De middag is inmiddels overgegaan naar een avond.”

Bonte avond
Is het nu een sfeeravond of een carnavalsavond?
“Er kan nu met recht over een bonte avond worden gesproken. De optredens hebben een groot carnavalskarakter en bezoekers kunnen heerlijk meedeinen met de liedjes, die ten gehore worden gebracht. Ook het sociale aspect, elkaar ontmoeten en bijpraten, is van belang. De avonden zijn altijd succesvol gebleken en de vele bezoekers hebben kunnen genieten van het optreden van artiesten uit Venray en de regio.”

Wat mogen de mensen dit jaar verwachten?
“Ook dit jaar zal een keur van zang en cabaret worden geboden, met medewerking van Johan van Krey op accordeon, Os Jongens met zang, Rob Scheepers als buuttereedner, Math Craenmehr met zang en Striepke Veur met cabaret. Als ceremoniemeester loods ik artiesten en publiek door het programma. Vrijwilligers van de KBO zijn die avond aanwezig om de gasten in goede ambiance te ontvangen en te begeleiden. Of ook de Piëlhaasprins met gevolg weer komt, is nog niet duidelijk. De aanvang van de voorstelling is 18.30 uur en de afsluiting zal zo rond 22.00 uur zijn.”

Hebt u nog een advies voor de twijfelaars?
“Om een indruk te krijgen van de sfeer op deze bonte avond zijn filmpjes op internet te bekijken van opnamen uit de afgelopen jaren. Natuurlijk zullen koffie of thee met gebak en de nodige hapjes niet ontbreken, dat is in de prijs inbegrepen. De drankjes zijn voor eigen rekening. De kaartverkoop voor deze bonte avond heeft inmiddels plaatsgevonden, maar er is een kleine kans om via De Kemphaan nog aan kaarten te komen.”

Leo Broers

Geplaatst in Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor KBO-sfeeravond met Wil Leinders

Toon speelt broeder Valentijn

Op de voorpagina ziet u deze keer iemand die nauwelijks introductie nodig heeft. Toon Jakobs als ‘Broeder Valentijn’, gekleed in een franciscaner pij en, om zijn nederigheid te tonen, met blote voeten in sandalen. Over twee weken, op Valentijnsdag (14 februari), gaat hij weer op pad om een aantal vrijwilligers in Venray met een bloemetje te verrassen.
De redactie van De Schakel zocht de broeder op.

Waarop is dit gebruik gebaseerd en langs welke weg is deze activiteit in ons land geïntroduceerd?
Het gebruik is afgeleid van de legende van Broeder Valentijn, een Zuid-Italiaanse monnik die met veel toewijding bloemen kweekte in zijn kloostertuin.
Jonggeliefden, die bij hem langskwamen om advies voor hun huwelijk te vragen, gaf hij de zegen, een handdruk en een bloemetje.

De oudste verwijzingen naar Valentijnsdag dateren uit Engeland, uit de vijftiende eeuw. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw stuurden verliefden elkaar zelfgemaakte kaarten met een kort liefdesgedicht. Vooral in de negentiende eeuw waren deze kaarten populair in landen als Engeland, De Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Wanneer en hoe is de traditie in Venray gestart en wat was uw motivatie ermee te beginnen?
In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam de viering van Valentijnsdag of ‘bloemendag’ overwaaien naar ons land. De binnenlandse verkoop van bloemen stagneerde, terwijl, vooral voorafgaande aan Valentijnsdag, de vraag in Amerika en elders groot was. Daarom stelde de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij voor om bekendheid te geven aan Valentijnsdag, door het schenken van bloemen aan personen die die zich belangeloos verdienstelijk maken voor hun omgeving.

Vroeger had ik samen met mijn vrouw een bloemenwinkel aan de Stationsweg. Niemand deed destijds aan Valentijnsdag. In 1986 kwam ik op het idee dit gebaar op te pikken, om iets te doen voor de inwoners van Venray.

Op welke manier wordt deze traditie jaarlijks in stand gehouden en hoe wordt er bepaald welke personen in aanmerking komen voor een attentie?
Van 1986 tot en met 1996 heb ik het vanuit onze eigen bloemenzaak georganiseerd. Toen we stopten met de winkel kwam het Venrayse CDA in beeld.

Sinds 1997 word ik jaarlijks bijgestaan door twee CDA-leden. Via tips uit de samenleving bekijken we welke mensen in aanmerking komen voor een attentie. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een evenwichtige verdeling tussen Venray en de kerkdorpen.
De uitverkorenen reageren steeds blij verrast als ‘Broeder Valentijn’ met een bloemetje op de stoep staat. Ze vinden het leuk dat ze op deze wijze door de plaatselijke pers in het zonnetje worden gezet.
Buiten Broeder Valentijn zelf weet niemand vooraf op welke personen de keuze is gevallen.

Tekst: Johan Koster
Foto’s: Leo Willems

Geplaatst in Uit De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor Toon speelt broeder Valentijn

In 2019 abonnementstarief Wmo

Deze galerij bevat 4 foto's.

Senioren, die aan de sukkel raken, krijgen te maken met een opeenstapeling van zorgkosten. Zij betalen niet alleen een eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of langdurige zorg (Wlz), maar moeten vaak bijbetalen voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, vervoer naar het ziekenhuis, … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor In 2019 abonnementstarief Wmo